Om Breidablikk Eiendom

Breidablikk Eiendom AS er et morselskap i et eiendomskonsern med ca 70 datterselskaper. Selskapet ble etablert i 2005 og er lokalisert i Jernbanegata 8 på Lillestrøm.

Selskapet utvikler, kjøper og selger eiendommer over hele landet. Selskapet har i samarbeid med Ragde Eiendom AS etablert eget kontor i Bergen som forvalter selskapenes eiendommer på Vestlandet. Vi har ca. 55.000 kvm bolig og næringsarealer under utvikling og ca. 280.000 kvm næringsarealer i utleie. Selskapets eiendommer er hovedsakelig leid ut til solide aktører på langsiktige kontrakter.

omoss

Vekst og samarbeid

Breidablikk Eiendom AS er i sterk vekst og utvikler, kjøper og selger eiendommer i egenregi eller sammen med andre profesjonelle eiendomsaktører. Selskapets eiendomsmasse er godt diversifisert og består av leiligheter, hoteller, handelsparker, kjøpesentre, butikkeiendommer, kombinasjonseiendommer, Industrieiendommer, kontoreiendommer og parkeringstomter. Selskapets hovedsamarbeidspartnere er Ragde Eiendom AS og Øie Eiendomsutvikling AS