Nordre Holen 21 – Ålesund

Ålesund

Eiendommen er utleid til Tore Ligaard AS og T Hansen AS