Næringsveien 30 – Averøy

Averøy

Eiendommen er utleid til Monter.