Lensmannsgården – Lillestrøm

Jernbanegata 8

Eiendommen ligger på Lillestrøm syd ved innkjøringen til Lillestrøm sentrum. Eiendommen har gjennomgått en totalrehabilitering de senere år og er utleid til ulike virksomheter, hovedsakelig eiendomsrelaterte selskaper.