Innstrandaveien 7 – Bodø

Innstrandaveien 7, Bodø

Eiendommen er i sin helhet utleid til Jula Norge