Innstrandaveien 25 – Bodø

Bodø

Eiendommen er utleid til Plantasjen Norge AS.