Innstrandaveien 15 – Bodø

Bodø

Eiendommen er utleid til Jysk.