Hessengveien 2 – Kirkenes

Hessengveien 2

Eiendommens første etasje er leid ut til NorgesGruppen.