Håland Næringspark – Bryne

Bryne

Eiendommen er utleid til Nordic Steel AS.