Damsgårdsveien 62 – Bergen

Bergen

Eiendommen er utleid til Norgesgruppen.