Loneren 83-93 – Meland utenfor Bergen

Loneren 83-93

Nybygde leiligheter som er utleid på langsiktig kontrakt til Meland kommune.