Thomasdalen 9 – Gjøvik

Thomasdalen 9

Kombinasjonseiendom utleid til AK Maskiner.