Størensenteret – Støren

Støren

Handelseiendom med Kiwi som leietaker.