Sørumsgata 9 – Lillestrøm

Sørumsgata 9

Verksted og forretningseiendom med Bertel o Steen som leietaker.