Medjåvegen 85 – Grong

Medjåvegen 85

Kombinasjonseiendom utleid til AK Maskiner.