Lufthavnveien 17 – Leknes

Lufthavnveien 17

Kombinasjonseiendom som i sin helhet er utleid til AK Maskiner.