Lilletuneveien 8 – Sarpsborg

Lilletuneveien 8

Kombinasjonseiendom som i sin helhet er utleid til AK Maskiner.