Kombinasjonseiendom – Lillestrøm

Nittedalsgata 2 C

Verkstedseiendom med Berel O Steen som hovedleietaker.