Grenland Handelspark – Skien

Skien

Eiendommen er i sin helhet utleid til Coop Vestfold og Telemark.